«آمازون» فاتح بازار ایتـالیا در دوران «کـرونا»

پاندمی کرونا رفتار کاربران جهان را حتی در کشورهایی که نسبتاً سنتی‌تر هستند یا جمعیت سالمند بیشتری در آنها دیده می‌شود نیز تغییر داده و به سوی تجارت الکترونیک سوق داده شده‌اند. یکی از کشورهایی که چرخش سریع جمعیت آن به سوی خرید آنلاین، بسیاری را غافلگیر کرده، ایتالیاست که حالا دیگر برخی آن را بهشت آمازون در دوران کرونا می‌خوانند.

ادامه

رشد پلتفرم‌های برگزاری جلسه آنلاین پس از شیوع کرونا

سال ۹۹ با شیوع بیماری کرونا به استقبال استارتاپ‌ها آمد و امروز که حدود ۶ ماه از شیوع این بیماری در جهان می‌گذرد، کم‌وبیش شنیده‌ایم برخی کسب‌وکارها شکست‌های بزرگی متحمل شدند اما در مقابل برخی دیگر با تبدیل این تهدید به فرصت خبر از رشد چشمگیر در کسب‌وکارشان می‌دهند. اما از میان کسب‌وکارها، بخت و اقبال به پلتفرم‌های برگزارکننده جلسه آنلاین روی آورده و در حالی که آخرین تلاش‌‌های بعضی استارتاپ برای زنده‌ماندن با شکست مواجه شده این کسب‌وکارها پیشرفت‌های خوبی را در ۶ماه اول شیوع کرونا تجربه کرده‌اند.سال ۹۹ با شیوع بیماری کرونا به استقبال استارتاپ‌ها آمد و امروز که حدود ۶ ماه از شیوع این بیماری در جهان می‌گذرد، کم‌وبیش شنیده‌ایم برخی کسب‌وکارها شکست‌های بزرگی متحمل شدند اما در مقابل برخی دیگر با تبدیل این تهدید به فرصت خبر از رشد چشمگیر در کسب‌وکارشان می‌دهند. اما از میان کسب‌وکارها، بخت و اقبال به پلتفرم‌های برگزارکننده جلسه آنلاین روی آورده و در حالی که آخرین تلاش‌‌های بعضی استارتاپ برای زنده‌ماندن با شکست مواجه شده این کسب‌وکارها پیشرفت‌های خوبی را در ۶ماه اول شیوع کرونا تجربه کرده‌اند.

ادامه

فضای مجازی ظرفیت مناسبی برای پیشگیری از شیوع کروناست

امام جمعه و رییس شواری فرهنگ عمومی بوکان گفت: استفاده از ظرفیت فضای مجازی جهت آمادگی خانواده‌ها برای پیشگیری از بیماری کرونا در جامعه لازم است

ادامه