متوقف شدن تبلیغات تجاری کوکا کولا در شبکه های اجتماعی

شرکت کوکاکولا ، بزرگترین تولید کننده نوشابه در جهان ، در شرایط تحریم اعلام شده علیه فیس‌بوک ، انتشار پیام های تجاری در همه شبکه های اجتماعی را حداقل به مدت ۳۰ روز متوقف می کند.

ادامه