ما از شما متشکریم آقای مهندس!

میرحسین موسوی، در گفت و گوی اخیر خود با سایت کلمه، پس از گذشت 16 روز از راهپیمایی 22 بهمن، درباره این راهپیمایی عظیم اظهار نظر کرد و در این میان، عملکرد فضای مجازی را “معجزه” قلمداد کرد. اما ظاهرا آقای موسوی این جمله را بدون اطلاع از اتفاقات 9 ماهه اخیر فضای مجازی علنی کرده است.

ادامه