دوپینگ با A4

دو روز تمام، از خودم می‌پرسیدم: «آیا نباید به مسؤولین نمایشگاهی که محل نمایشِ رسانه‌های دیجیتالی‌ست و 4 روز اینترنت ندارد، درود گفت؟» و مدام به خودم جواب می‌دهم: «حتما، حتما» این چند سطر، چکیده‌ای از هزاران درود شرکت‌کننده‌گان در سومین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال است، به مسؤولینِ برگزاریِ این نمایشگاه.

» ادامه مطلب
1 2 3 6
فروش سیمکارت دایمی