تاریخ انتشار بازی سفیر عشق مشخص شد

بازی سفیر عشق در روز یکشنبه ۳۰ آذر منتشر می‌شود، این بازی در ابتدا به صورت فیزیکی و مویرگی عرضه می‌شود و شما می‌توانید بازی سفیر عشق را فروشگاه‌های محل زندگی خود تهیه کنید.

ادامه