توجه به سواد رسانه‌ای اجبار است نه یک گزینه انتخابی و حاشیه‌ای

دبیر شورای علمی سومین همایش ملی سواد رسانه ای و اطلاعاتی گفت: مقالاتی که به دست ما رسیده به ما هشدار می دهد توجه به سواد رسانه‌ای گزینه انتخابی و حاشیه‌ای برای حاکمیت ها نیست و توجه به آن اجبار است و بی‌توجهی به آن تبعات زیادی دارد.

ادامه

هرگز این موارد را نباید در شبکه‌های اجتماعی انجام دهید

آیا قواعد نا نوشته شبکه‌ های اجتماعی را می‌دانید؟ کارشناسان با توجه به تجربیاتی که در این سال‌ها از رصد و استفاده شبکه‌های اجتماعی به دست آوردند شما را با قواعد نا نوشته شبکه‌ های ارتباطی مجازی آشنا می‌کنند.

ادامه

مرز خطر دسترسی ‏‎‎نوجوانان به اینترنت کجاست؟

استفاده گوناگون از اینترنت یکی از نمودهای دنیای مدرن امروز است. اینترنت نخست برای ارتباط و آموزش به وجود آمده بود ولی اینک ابزار نگرانی خانواده‌ها نیز شده است.

ادامه