اینستاگرام پلتفرمی عامه پسند است

محمدجواد بادین فکر اظهار داشت: هر فرد حاضر در فضای مجازی به صورت مستمر هویت خود را بنابه نظر و تعداد لایک مخاطبان خودش تغییر می دهد و سعی می کند هویتی را بسازد که باب میل مخاطب باشد.

ادامه

فضای «مجازی» و عقوبت «واقعی»

بسیاری برآنند که فضای مجازی همه چیزش مجازی است. واردش که می‌شوند، هر جمله‌ای را که در لحظه به مخیله‌شان خطور می‌کند به نام هر شاعر، متفکر و آدم سرشناسی که نامش را شنیده‌اند نسبت داده و برای یک کرور آدم دیگر می‌فرستند.

ادامه

نقشه راه حمله دشمن در فضای مجازی

بعضا اخبار دروغی از سمت دشمن در صفحات مجازی منتشر می‌شود که باعث برهم زدن اذهان عمومی است، به همین منظور صفحه منتسب به دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب، تصویری گرافیکی از شیوه حمله دشمن منتشر کرده است.

ادامه