دنیایِ مجازیِ غیر واقعیِ مدیران!

افراط و تفریط در مدیریت فضای مجازی در ایران: از عقیم سازی گوشی تا مخالفت با پلتفرم سازی!
نگاه میانه در این بین چه نظراتی دارد؟

ادامه

همایش فضای مجازی پاک/1

همایش «فضای مجازی پاک» (فمپ) به همت دانشگاه صنعتی شریف ۱۷ اسفندماه برگزار شد.

ادامه
چرا همراه من؟